Tilslutning el, vand og kloak

Kloakvandet ledes via pumper med kværn nedenud af husbåden, løber frostfri langs bunden af havnebassinet og tilsluttes offentlig brønd. Vandforsyningen til husbåden føres af samme vej som kloakslangerne. Pumperne i husbåden trykker 90 m og hvis afstanden til kloakbrønden er større, indsættes der hjælpepumper.

Med denne installation fungere vand og kloak som i en bolig på land.

Elforsyningen føres via adgangsbroen.

Tilslutning af vand og kloak koster typisk kr. 50.000-80.000 foruden evt. tilslutningsafgifter.
Elforsyningen koster typisk kr. 5.000-20.000 foruden evt. elmåler.
Priserne kan variere meget fra sted til sted og er naturligvis også påvirket af hvor mange der tilsluttes samtidig.

Stort og lækkert badeværelse i den store flydende bolig