Godkendelser

Statens tilladelse
Kystdirektoratet, der er myndighed på søterritoriet, sidestiller husbåde med lystbåde og indenfor visse rammer kan man udlægge husbåde op til 4,5 m i højden over vandspejlet. Kystdirektoratet skal ansøges og det gør Zunshine Living ifm. konkrete projekter.

Havne tilladelse
Havnens ledelse afgør alene hvorvidt man vil have husbåde og om de må anvendes som helårsbeboelse eller fritidshus. Er havnen kommunaldrevet, så ligge beslutningen naturligvis hos kommunen.

Husbåde kan generelt ikke forbydes via lokalplan, idet en lokalplan iflg. dom kun kan udrulles på søterritoriet ifm. byfornyelse af en tidligere erhvervshavn.

BR18 bolig
Husbåden godkendes jf. Bygningsreglementet i den lokale kommune. Byggesagsbehandlingen kan sidestilles med et hus på land.

Skibsregisteret
Det er ikke lovpligtigt at Zunshine Living husbåde registreres i Skibsregisteret. Kun når husbåden måler over 20 bruttoregisterton (rumindhold) og den belånes med pant, skal den registres. Ved belåning og registrering i Skibsregisteret sparer man 1,5% stempelafgift ift. Tinglysningen, men skal betale et årligt gebyr på kr. 300-800 afhængig af den samlede bruttotonnage.

Ordensreglement
For at sikre ordnede forhold og harmoni blandt havnens brugere forslås der indgåelse af såkaldte Lejekontrakt.

 

...