Godkendelser

Statens tilladelse
Kystdirektoratet, der myndighed på vandet, sidestiller husbåde med lystbåde og indenfor visse rammer kan man frit udlægge husbåde uden yderligere tilladelse. Du kan finde Kystdirektoratets stående tilladelse her.

Havne tilladelse
Havnens ledelse afgør alene hvorvidt man vil have husbåde og om de må anvendes som helårsbeboelse eller fritidshus. Er havnen kommunaldrevet, så ligge beslutningen naturligvis hos kommunen.

Husbåde kan generelt ikke forbydes via lokalplan, idet en lokalplan iflg. dom kun kan udrulles på søterritoriet ifm. byfornyelse af en tidligere erhvervshavn.

BR18 bolig eller fartøj
Husbåden kan enten godkendes jf. Bygningsreglementet i den lokale kommune eller via fartøjsgodkendelse. Der er flest fordele ved fartøjsgodkendelsen og boligen er helt den samme uanset hvad du vælger.

 

Skibsregisteret
Det er ikke lovpligtigt at Zunshine Living husbåde registreres i Skibsregisteret. Kun hvis husbåden måler over 20 bruttoregisterton (rumindhold) og den belånes med pant, skal den registres. Under 20 BRT registreres pantet på Tinglysningen. Ved belåning og registrering i Skibsregisteret sparer man 1,5% stempelafgift ift. Tinglysningen, men skal betale et årligt gebyr på kr. 300-800 afhængig af den samlede bruttotonnage.

Ordensreglement
For at sikre ordnede forhold og harmoni blandt havnens brugere forslås der indgåelse af såkaldte Lejekontrakt.