Helårsbolig eller fritidsbolig

Alle Zunshine Livings husbåde bygges som helårsboliger iht. Bygningsreglementet 2018. Der vil dog være steder hvor de teknisk godkendes som fritidshus og det kan ske fx under hensyntagen til havneledelsens ønske eller hensyn til eksisterende virksomheder ved havnen.

Uanset den tekniske godkendelse skal man som husbådsejer være indstillet på et vis støjniveau på en havn. Vinden, bølger og måger larmer – stagene på sejlbådene synger og vandet klukker omkring bådene. Lystbåde klargøres og som nævnt kan der være støjende virksomheder.
Det er alt sammen en del af charmen ved at bo i en havn.

På søterritoriet er der ingen klageret ift. støj, støv og lugt!

Den flotte og elegante flydende bolig Zunshine Living 70