Tilslutning el, vand og kloak

Kloakvandet ledes via pumpe med kværn nedenud af husbåden, løber frostfri langs bunden af havnebassinet og tilsluttes offentlig brønd. Vandforsyningen til husbåden føres af samme vej som kloakslangen. Der er frostsikring på begge rør/slanger. Pumpen i husbåden trykker op til 110 m standard og hvis afstanden til kloakbrønden er større, kan man opgradere til større pumpetryk.

Med denne installation fungere vand og kloak som i en bolig på land.

Elforsyningen føres typisk via adgangsbroen.