Vedligeholdelse

Den synkefri betonplatform er ikke decideret vedligeholdelseskrævende, men man skal kontrollere efterspænding af samlingsbeslag og bunden bør rengøres efter behov.

Fenderbjælkerne bør behandles med træbeskyttelse efter behov - idet levetiden herved forlænges.

Bevægelige dele i døre/vinduer mv. bør smøres efter behov (som en bolig på land).

Boligen er udvendig udført med vedligeholdelsesfrie materialer.