Vedligeholdelse

Betonplatformen er ikke decideret vedligeholdelseskrævende, men man skal kontrollere efterspænding af platformssamlingerne og bunden bør rengøres efter behov.

Fenderbjælkerne bør behandles med træbeskyttelse efter behov idet levetiden herved forlænges.

Boligen er udvendig udført med vedligeholdelses frie materialer.

Enhver væsentlig snelast på tag og terrasser skal fjernes af hensyn til den tilladte lasteevne.